////

Kategoria Historia Głuchych

Historia Głuchych ma kluczowe znaczenie w nauce języka migowego. Poznanie historii Głuchych, zarówno na świecie jak i w Polsce, pomoże zrozumieć jakie uwarunkowania kształtują język i stosunek do niego w samym środowisku.

Projekt i realizacja