////

Kategoria Zamów tłumacza PJM on-line

Tłumaczenia on-line poprzez System Komunikacji Niewerbalnej (SKN) to nowa usługa naszego zespołu, która wpisuje się w wąską gamę rozwiązań, umożliwiających komunikację z osobami niesłyszącymi, wymienionych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Ustawa reguluje m.in. zasady świadczenia usług przez instytucje publiczne osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się i posługującym się polski językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM).

Zasady właściwej obsługi osób uprawnionych w kontaktach z instytucjami publicznymi reguluje art. 8 przywołanej ustawy.

W środowisku osób niesłyszących i słabosłyszących działamy już ponad 20 lat i dlatego doskonale znamy potrzeby tej grupy społecznej. Obecnie SKN funkcjonuje w kilkudziesięciu placówkach organów administracji publicznej, skutecznie znosząc bariery komunikacyjne pomiędzy pracownikami instytucji, a osobami niesłyszącymi.
Usługa jaką oferują realizowana jest za pośrednictwem dedykowanych urządzeń multimedialnych, sieci internet oraz contact center, w którym pracują certyfikowani tłumacze języka migowego, wykwalifikowani w komunikacji zarówno w PJM jak i SJM. Proces tłumaczenia odbywa się w czasie rzeczywistym na zasadzie trójstronnej wideokonferencji pomiędzy urzędnikiem, tłumaczem a osobą głuchą.

System Komunikacji Niewerbalnej® umożliwia osobom z niepełnosprawnością słuchu uzyskanie obsługi na prawach i zasadach równych jak dla reszty społeczeństwa. Osoby głuche obsługiwane są „od ręki” bez konieczności angażowania z ich strony osób trzecich.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

  1. Tłumacze są dostępni w najszerszych ramach czasowych w porównaniu z konkurencyjnymi usługami - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 22:00, sobota od 8.00 do 22, niedziela od 9.00 do 21.
  2. W naszym zespole pracują tłumacze posługujący się zarówno PJM jak i SJM.
  3. Świadczymy również usługę tłumaczenia z języka angielskiego fonicznego on-line - w kontakt center w godzinach pracy tłumaczy języka migowego dyżuruje również tłumacz języka angielskiego, z którego usług można korzystać.
  4. Nasze urządzenia są praktycznie bezobsługowe pod kątem technicznym. Dysponujemy urządzeniami o niewielkich gabarytach, co nie dezorganizuje miejsca pracy u klienta.
  5. Działają na rozwiązaniach technologicznych Cisco, które jako jedyne w Polsce gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo (szyfrowanie rozmów) oraz dają możliwość świadczenia dodatkowych usług: np.: nagrywanie połączeń.
  6. Ściśle współpracujemy ze środowiskiem osób Głuchych oraz na bieżąco modyfikujemy działanie usługi w zależności od potrzeb i uwag ze strony niesłyszących.
  7. Doświadczenie - duża baza klientów z różnych branż na przestrzeni 20 lat. Posiadamy liczne rekomendacje.
Projekt i realizacja