////

Kategoria Współpracuj z nami przy projektach dla Głuchych

Od kilku lat jesteśmy zaangażowani w realizację różnych zadań projektowych, mających na celu podniesienie świadomości dotyczącej Kultury Głuchych oraz nauki języka migowego. Nie są nam też obce projekty z zakresu technologii ułatwiającej funkcjonowanie osób z dysfunkcją słuchu czy projekty badawcze. Współpracowalismy w tym zakrsie z misterstwami, jednostkami samorządu teretorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz firmami.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami w tym zakresie, to serdecznie do niej zapraszamy. Pomożemy zarówno na etapie pomysłu, napisania wniosku, czy też jego realizacji. Jako zespół możemy się pochwalić kilkudziesięcioma zrealizowanymi projektami. Mamy w tym zakresie już 10 letnie doświadczenie! 

 

Projekt i realizacja