////

Kategoria Polityka działalności

„Nasz sukces na rynku zależy od tego, jak nasi klienci postrzegają nasze działania.”

Głównym celem Firmy Migaj OK., odpowiedzialnej za edukację w zakresie rozwijania umiejętności posługiwania się językiem migowym – jest stały rozwój i poprawa jakości nauczania w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych obecnych i potencjalnych klientów. Każdego dnia podejmujemy niezbędne działania w celu ciągłego doskonalenia naszego zespołu pod względem kreatywności, innowacyjności, jak również promowania zasad moralnych i etycznych.

Firma Migaj OK. zamierza realizować bieżące działania w oparciu o wymagania klientów, określone standardy jakościowe opisane w dokumentacji certyfikowanego systemu kształcenia i szkolenia opartego o wymagania ISO 29990:2010 (www.centrum.jakosci.pl) i wymagania prawne. Firma Migaj OK. zobowiązuje się zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe i merytoryczne we wszystkich podjętych działaniach dla efektywnego funkcjonowania i skutecznego doskonalenia systemu edukacyjnego oraz działań z branży IT.

Dążąc do zwiększania zadowolenia obecnych klientów oraz do pozyskania nowych, korzystamy z najskuteczniejszej, stosowanej na świecie metodyki. Nasza platforma edukacyjna wypiera docelowo podręczniki papierowe, czym dajemy dowód, że jako Firma Migaj OK. jesteśmy przyjaźni środowisku naturalnemu. Stawiamy na kompetentny, efektywny, skuteczny, kreatywny i odpowiednio wynagradzany zespół pracowników.

W ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania jakością nauczania oraz posiadanych materiałów edukacyjnych uwzględniamy aktualne potrzeby naszych klientów, jak również te dotychczas nie zidentyfikowane. Poprzez stały wzrost świadomości jakościowej uzyskiwanej poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, podejmowane przez nas działania skutkują jeszcze większym zaufaniem klientów, co rozwija długoterminową i wielopłaszczyznową współpracę.

Naszym nadrzędnym celem jest, aby marka Migaj OK. (zamiennie MIGAJ.EU) była rozpoznawana po kompleksowej i miłej obsłudze oraz profesjonalizmie widocznym w organizacji wszelkich kursów i szkoleń oraz przy innych działaniach.

Projekt i realizacja