////

KURSY PJM INFORMACJE OGÓLNE:
Czas trwania naszych kursów na wszystkich stopniach: 70h dydaktycznych.
 
Organizator kursów: Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”, Ubocze 300, Gryfów Śląski, kod pocztowy 59-620woj. dolnośląskie. KRS: 0000357326, REGON: 021274758, NIP: 6161544240. Konto: Volkswagen Bank direct nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001. Adres do korespondencji: Towarzystwo „GEST”, Ogrodowa 12, 61-897 Poznań.
 
Koszt kursów i sposób rozliczenia: 900 zł (100 zł zniżki dla osób uczących się, 10% - zniżki dla Wolontariuszy TPG - zniżki nie dotyczą ceny promocyjnej) na każdym poziomie. Całość kwoty można rozłożyć na 4 dogodne raty. Pierwsza rata min. 100 zł po ZAWSZE po rozpoczęciu kursu spłatę pozostałej części kwoty (terminy i wysokość rat) uczestnik deklaruje wg własnego uznania, niemniej ostatnia rata powinna wpłynąć NA TYDZIEŃ przed jego zakończeniem. Wpłaty można dokonywać poprzez przelew na konto lub wpłatę gotówkową bezpośrednio na zajęciach.
 
Kurs z dofinansowaniem z PFRON czy finansowane przez zakład pracy nie obejmują zniżek a płatności wynikają z podpisanych umów. Chcesz wiedzieć jak otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON? Skontaktuj się z nami.
 
Miejsce prowadzenia kursów: Centrum Konferencyjne ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu
 
Jak zapisać się na kurs: Wystarczy wysłać maila na: biuro@migaj.eu zgłaszając taką chęć.
 
Poziom Elementarny (A1/A2) – marzec 2019 – NABÓR TRWA
Cena promocyjna w edycji: MARZEC 2019 - 650 zł! zamiast 900 zł
 
Rozpoczynamy nabór na Poziomie Elementarnym (A1/A2) w Poznaniu dla osób, które nie znają polskiego języka migowego. Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu. Ewentualna zmiana godzin może nastąpić na wniosek całej grupy od drugich zajęć. 
 
Termin kursu: pomiędzy 11 marca 2019 r. a 30 czerwca 2019 r. 
Grupa I: poniedziałki godz. 17.00 do 20.45 (14 spotkań) - rozpoczęcie 11.03.2019 r.
Grupa II: wtorki godz. 17.00 do 20.30 (15 spotkań) - rozpoczęcie 12.03.2019 r.
Grupa III: środy godz. 17.00 do 20.30 (15 spotkań) - rozpoczęcie 13.03.2019 r.
 
UWAGA! Poszczególne grupy ruszą, gdy zbierze się minimum 10 osobowa grupa.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Poziom Elementarny (A1/A2) – marzec 2019 – KURS WEEKENDOWY – NABÓR TRWA
Cena promocyjna w edycji: MARZEC 2019 - 650 zł! zamiast 900 zł
 
Rozpoczynamy nabór na kursy weekendowe na Poziomie Elementarnym (A1/A2) w Poznaniu dla osób, które nie znają polskiego języka migowego.
 
Harmonogram kursu:
1. Zjazd: 16, 17 marca 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
2. Zjazd: 30, 31 marca 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
3. Zjazd: 13, 14 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
4. Zjazd: 11, 12 maja 2019 r. w godzinach 9.30 - 15.30
 
UWAGA! Poszczególne grupy ruszą, gdy zbierze się minimum 10 osobowa grupa.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Poziom Elementarny (A1/A2) – październik 2019 – KURS WEEKENDOWY – NABÓR TRWA
Kurs z dofinansowaniem ze środków PFRON nawet do 95%!
 
Rozpoczynamy nabór na kursy weekendowe na Poziomie Elementarnym (A1/A2) w Poznaniu dla osób, które nie znają polskiego języka migowego.
 
Harmonogram kursu: 
1. Zjazd: 12, 13 października 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
2. Zjazd: 26, 27 października 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
3. Zjazd: 09, 10 listopada 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
4. Zjazd: 23, 24 listopada 2019 r. w godzinach 9.30 - 15.30
 
UWAGA! Poszczególne grupy ruszą, gdy zbierze się minimum 10 osobowa grupa.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Poziom Doskonalący (A2/B1)  – marzec 2019 – NABÓR TRWA
Cena promocyjna w edycji: MARZEC 2019 - 650 zł! zamiast 900 zł
 
Trwa nabór na kursy na Poziomie Doskonalącym (A2/B1) w Poznaniu (dla osób, które posługują się polskim językiem migowym na poziomie A1/A2). Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.30.
 
Terminy kursu: od 11 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - I Grupa
Terminy kursu: od 14 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - II Grupa
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Poziom Doskonalący (A2/B1) – marzec 2019 – KURS WEEKENDOWY – NABÓR TRWA
Cena promocyjna w edycji: MARZEC 2019 - 650 zł! zamiast 900 zł
 
Rozpoczynamy nabór na kursy weekendowe na Poziomie Doskonalącym (A2/B1) w Poznaniu dla osób, które nie znają polskiego języka migowego. 
 
Harmonogram kursu: 
1. Zjazd: 16, 17 marca 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
2. Zjazd: 30, 31 marca 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
3. Zjazd: 13, 14 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.45 
4. Zjazd: 11, 12 maja 2019 r. w godzinach 9.30 - 15.30
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Poziom Zaawansowany (B1/B2)  – marzec 2019 – NABÓR TRWA
Cena promocyjna w edycji: MARZEC 2019 - 650 zł! zamiast 900 zł

Trwa nabór na kursy na Poziomie Zaawansowanym (B1/B2) w Poznaniu (dla osób, które posługują się polskim językiem migowym na poziomie A2/B1). Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.30.

Termin kursu: od 11 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy!

Poziom Zaawansowany + (B2/C1)  – marzec 2019 – NABÓR TRWA
Cena promocyjna w edycji: MARZEC 2019 - 650 zł! zamiast 900 zł

Trwa nabór na kursy na Poziomie Zaawansowanym + (B2/C1) w Poznaniu (dla osób, które posługują się polskim językiem migowym na poziomie B1/B2). Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.30.

Termin kursu: od 11 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy!

Poziom Zaawansowany ++ (C1/C2)  – marzec 2019 – NABÓR TRWA
Cena promocyjna w edycji: MARZEC 2019 - 650 zł! zamiast 900 zł

Trwa nabór na kursy na Poziomie Zaawansowanym ++ (C1/C2) w Poznaniu (dla osób, które posługują się polskim językiem migowym na poziomie B2/C1). Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.30.

Termin kursu: od 11 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy!

Projekt i realizacja