////

Kurs polskiego języka migowego (PJM)

  • Kurs na Poziomie Elementarnym (A1/A2)
  • Kurs na Poziomie Doskonalącym (A2/B1)

Kursy weekendowe (każdy po cztery weekendy).

Liczba godzin: po 72 godziny każdy kurs.

Koszt kursu: 1000 zł (Dofinansowanie do kursu ze środków PFRON - możliwość usyskania dofinansowania do kursu nawet do 95% kosztów)

Czas trwania kursu: Kursy zostaną zrealizowane w 4 weekendy (sobota, niedziela) w miesiącach: marzec, kwiecień 2019 r.

  • 1. zjazd: 02, 03 marca 2019 r. godz. 9.00 - 15.45
  • 2. zjazd: 09, 10 marca 2019 r. godz. 9.00 - 15.45
  • 3. zjazd: 23, 24 marca 2019 r. godz. 9.00 - 15.45
  • 4. zjazd: 06, 07 kwietnia 2019 r. godz. 9.30 - 15.30

ZAPISY
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: podyplomowe@wsb.gorzow.pl do dnia 07.01.2019 r.

LICZEBNOŚĆ GRUPY
15 – 20 osób (w przypadku zebrania się mniejszej liczby osób grupy mogą zostać połączone lub organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kursu).

WYMAGANIA WSTĘPNE
W przypadku kursu na Poziomie Elementarnym nie ma wymagań wstępnych. Kandydaci na kurs doskonalący muszą mieć ukończony Poziom Elementarny zgodny z programem Twoarzystwa Tłumaczy i Wykąłdowców Języka Migowego "GEST".

MIEJSCE SZKOLENIA
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25 (naprzeciwko wieżowca Stilonu).

ORGANIZATORZY

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
  • Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST
  • MIGAJ.EU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
W przypadku korzystania z dofinansowania Uczelnia pośredniczy w zawarciu umowy między uczestnikiem a PFRON. Wzór wniosku znajdziesz pod tym linkiem. 
Dofinansowanie przyznawane jest indywidualnie każdemu uczestnikowi, który podpisze umowę z PFRON po spełnieniu poniższych warunków oraz uzasadnieniu wniosku. Wysokość dofinansowania może maksymalnie wynosić 20% przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez GUS za poprzedni kwartał (obecnie 851 zł). Warunkiem przystąpienia do szkolenia i wnioskowania o dofinansowanie jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 200 zł na konto WSB: nr 69 8355 0009 0017 2752 2000 0001; Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku w terminie podanym dla każdej edycji szkolenia. Uczelnia ma obowiązek zgłosić listę uczestników do PFRON oraz wystawić zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kurs. Uczelnia po zakończeniu szkolenia wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz fakturę VAT lub rachunek wystawione imiennie na wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, co stanowić będzie podstawę do uzyskania dofinansowania. Wnioskodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy między wysokością całkowitej opłaty za kurs a sumą wkładu własnego i dofinansowania uzyskanego przez PFRON w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

KONTAKT:
Radosław Trzaskowski
tel. 784 595 662, 95 733 66 68,
e-mail: 
podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Projekt i realizacja