////

Kategoria Osoby zasłużone

Wiele osób słyszących odegrało znaczącą rolę w rozwoju edukacyjnym i społecznym osób G/głuchych. Takie osoby zasługują na to, by o nich pamiętać. Bez nich dzisiejsza kultura Głuchych, nie byłaby tu, gdzie jest teraz.  

Projekt i realizacja