////

Kategoria Opłaty

Korzystanie z platformy przez użytkownika na 1 stanowisko do celów osobistych (samokształcenie).

za 1h = 60 minut 6,15 zł opłaty SMS i przelew  
za 1 dzień = 24h 20,91 zł opłaty SMS i przelew
za 1 miesiąc = 30 dni 35 zł opłaty przelewem
za 6 miesięcy = 180 dni 170 zł opłaty przelewem

za 12 miesięcy = 365 dni

300 zł opłaty przelewem

 

Korzystanie z platformy przez użytkownika do celów komercyjnych*

1 osoba, wykładowca lub jedna firma na nieograniczoną ilość kursów prowadzonych TYLKO przez tę osobę lub firmę – LICENCJA BĘDZIE WYSTAWIANA RÓWNIEŻ NA OSOBĘ LUB FIRMĘ z prawem do prowadzenia szkoleń na podstawie platformy – PO WYKUPIENIU UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE LICENCJĘ Z PODPISEM I NUMEREM, WYSŁANĄ LISTEM POLECONYM - PRIORYTETEM:

za pół roku = 180 dni 1000 zł opłata przelew  

za rok = 365 dni

1500 zł opłata przelew

*Prawa i obowiązki wynikające z wykupienia licencji zawarte są w Regulaminie LICENCJA

Wszystkie ceny są cenami BRUTTO.

Projekt i realizacja