////

Już teraz prezentujemy Wam specjalną ofertę, którą dedykujemy szkołom, przedszkolom, a także poradniom pedagogicznym na kursy polskiego języka migowego rozpoczynające się od marca oraz od września 2020 roku. Skorzystać z nich będą mogli nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, a także rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Kursy będą całkowicie bezpłatne! Będą też odbywać się w Państwa szkole, przedszkolu, poradni.

Oferta jest skierowana głównie do placówek na terenie Poznania i okolic. W zależności od potrzeb możemy zrealizować program nauczania skierowany do przyszłych tłumaczy polskiego języka migowego pracujących z osobami słabosłyszącymi i głuchymi w różnym wieku lub osób komunikujących się z głuchymi oraz słabosłyszącymi dziećmi. W drugim przypadku kurs jest dedykowany nauczycielom, logopedom, pedagogom, a także rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi, zarówno w obszarze słownictwa jak też poruszanych zagadnień.

Placówka, która oddeleguje nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 osób na 1 kurs oraz zapewni salę na szkolenie ze swoich zasobów będzie mogła skorzystać z naszej oferty bezpłatnego, dofinansowanego w całości, kursu dla wszystkich jego uczestników.

Koszty kursu zostaną pokryte ze specjalnego funduszu jakim, zgodnie z Ustawą o języku migowym, dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ze środków własnych Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST".

Warunkiem koniecznym jest stały i bezpośredni kontakt w placówce z dziećmi i/lub pracownikami z uszkodzonym słuchem i/lub problemami komunikacyjnymi. Jako Towarzystwo "GEST" wszelkie formalności związane z uzyskaniem dofinansowania bierzemy na siebie.

Regularna cena naszych kursów to: 900 złotych. W przypadku kursu zorganizowanego dla 20 osób zyskujecie Państwo wykwalifikowaną kadrę za równowartość 18 000 złotych.

Wiele dodatkowych informacji dotyczących naszych kursów znajdziecie Państwo na specjalnej, dedykowanej kursom PJM, stronie www.kursypjm.pl

 

Koordynatorka kursów:

Aleksandra Włodarczak +48 603 442 048

kursypjm@migaj.eu

Projekt i realizacja