////

KURS TŁUMACZA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

Wyjazdowy kurs w sierpniu 2018 od 13.08 (poniedziałek) do 26.08.2018 r. - 14 dni

- UWAGA! Przyjazd 12.08.2018 po godzinie 16.00 -

 

W kursie może wziąć udział max. 18 osób. Zapisy już trwają.

 

DLA KOGO JEST TEN KURS? Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły naukę języka migowego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację na Poziomie Doskonalącym (A2/B1) wg programu realizowanego przez Towarzystwo "GEST" oraz Platformę MIGAJ.EU. Zapraszamy również osoby, które ukończyły kursy w innych organizacjach czy firmach szkoleniowych oraz te, które nie ukończyły żadnych kursów, ale posługują się polskim językiem migowym np. CODA, SODA. Niemniej jednak w takich sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia bezpłatnej weryfikacji wiedzy takich osób na podstawie realizowanych przez nas programów.

 

Masz wątpliwości, czy jest to kurs dla Ciebie? Chcesz się zapisać? Napisz pod adres: biuro@migaj.eu lub kosiba-1973@o2.pl Możesz też zadzwonić +48 692 416 823, Olgierd Kosiba.

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE NABYTYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH ORAZ ZAWODOWYCH:

 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się ponad 3000 znaków PJM, wraz z wariantami, z poziomów: Elementarnego, Doskonalącego i Zaawansowanego.
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu kodeksu i etyki tłumacza polskiego języka migowego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb z uwzględnieniem sytuacji społecznej w niemalże każdej dziedzinie życia.
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami G/głuchymi z różnymi uwarunkowaniami społecznymi i edukacyjnymi.
 • Przyswojenie praktycznej wiedzy z zakresu poziomów: Elementarnego, Doskonalącego i Zaawansowanego (od A1 do B2) realizowanych na kursach Towarzystwa "G zakończone egzaminem oraz wydaniem stosownego Zaświadczenia i Certyfikatu potwierdzających odpowiednie kwalifikacje.
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się alfabetem palcowym (PJM) oraz liczebnikami głównymi i inkorporowanymi.
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu gramatyki PJM: m.in. przestrzeń migowa, mimika, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań.
 • Przygotowanie uczestników do dokonywania tłumaczeń z języka polskiego na PJM i z PJM na język polski w najczęstszych okolicznościach dotyczących pracy tłumacza tj. miejsca użyteczności publicznej, urzędy, policja, sądy, przychodnie, szpitale i inne.

 

KOMPETENCJE:

Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie uczestnicy uzyskują potwierdzenie odbycia kursu kwalifikacyjnego na Tłumacza polskiego języka migowego w formie ZAŚWIADCZENIA z sygnaturą MEN wystawionego przez Wyższą Szkołę Biznesu z Gorzowa Wlkp. www.wsb.gorzow.pl oraz CERTYFIKATU wystawionego przez Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST" www.towarzystwogest.eu oraz Platformę edukacyjną MIGAJ.EU www.migaj.eu Na życzenie uczestników CERTYFIKATY potwierdzające kwalifikacje mogą być wydawane w dwóch językach: języku polskim oraz do wyboru języku angielskim lub niemieckim (opcja dodatkowo płatna - 100 zł/osoba). Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje tłumacza otrzymają również DYPLOM tłumacza PJM podpisany przez wszystkie instytucje organizujące szkolenie.

 

W RAMACH KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • Profesjonalne 120 godzinne szkolenie z zakresu poprawnego posługiwania się polskim językiem migowym, postępowania zgodnego z kodeksem tłumacza oraz jego etyką w pracy.
 • Podręcznik do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Elementarny, Doskonalący, Zaawansowany oraz materiały edukacyjne w formie filmów na pendrive.
 • Przygotowane przez trenera materiały dotyczące komunikacji w PJM w ramach warsztatów.
 • Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na czas nieograniczony oraz aplikacji mobilnej.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego wraz z wydaniem Certyfikatu, Zaświadczenia i (opcjonalnie) Dyplomu.

 

KOSZT KURSU:

Koszt kursu to 4000 zł. W koszt kursu wliczony został pobyt wraz z wyżywieniemPłatności w kwocie min. 2000 zł należy dokonać do 15 marca 2018 r. pozostałą kwotę należy rozliczyć do 01 lipca 2018 r. Koszt kursu jest stały. Nie podlega zniżkom, ani rozdzieleniu. W przypadku wielu zgłoszeń o kolejności przyjęcia na kurs będzie decydowała kolejność wpłat, których będzie można dokonywać wraz ze zgłoszeniem wpisując tytuł przelewu: KURS TŁUMACZA PJM 2018 (wraz z imieniem i nazwiskiem).

 

UWAGA:

Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie nie mieszkając na terenie ośrodka i bez wyżywieniaW takim wypadku koszt kursu wynosi 3500 zł.

 

DANE DO PRZELEWU:

Adres:

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

Ubocze 300, 

59-920 Gryfów Śląski

NIP: 616 154 42 40

REGON: 021274758

Numer konta: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001

 

MIEJSCE KURSU:

Kurs odbywa się w Agroturystyce Borowe nr 72, (kod pocztowy 68-120) koło Iłowy Żagańskiej, koło Żagania w woj. lubuskim. Piękne miejsce otoczone lasami stwarza spokojną atmosferę tak niezbędną w nauce. Ośrodek jest przewidziany dla 10 osób. W budynku są dwa pokoje dwuosobowe (z dwoma oddzielnymi łóżkami) oraz dwa pokoje trzyosobowe (z trzema osobnymi łóżkami). Trzyosobowe pokoje są dwupoziomowe, na pierwszym poziomie jedno łóżko, a na drugim poziomie dwa łóżka. Istnieje możliwość dołożenia dostawek łóżek do pokojów. Spanie na dostawce nie obniża kosztów kursu. W tym wypadku o zajęciu pokoju, czy łóżka decyduje kolejność zgłoszeń. Na terenie obiektu jest bezprzewodowy internet Wi-Fi. Dużym atutem jest również wyżywienie. Smaczne, różnorodne śniadania, dwudaniowe obiady oraz kolacje z pewnością umilają pobyt. Serdeczność i ugodowość gospodarzy niewątpliwie sprzyjają wypoczynkowi. W tym urokliwym miejscu można również:

 • Skorzystać z rowerów.
 • Popływać w odkrytym basenie.
 • Skorzystać z parku linowego wraz ze zjeżdżalnią na linie.
 • Pojeździć Quadem dwuosobowym.
 • Pohuśtać się na huśtawkach.
 • Skorzystać z parku linowego.
 • Rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie przygotowanych do tego miejscach.
 • W czasie wolnym od kursu odpocząć czy opalać się na leżakach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Agroturystyki BOROWE.

 

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KURSU: 

Pytanie: Kto będzie prowadził kurs?

Odpowiedź: Od strony merytorycznej (teoria, kodeks, etyka, znaki, garamtyka PJM) za kurs odpowiedzialni są Olgierd Kosiba i Aleksandra Włodarczak, wieloletni tłumacze i wykładowcy polskiego języka migowego. Za stronę komunikacyjną i warsztatową odpowiedzialny będzie Paweł Rosik, natywny użytkownik PJM, pokoleniowo Głuchy. Paweł jest osobą dwujęzyczną co pozwoli mu ocenić kompetencje komunikacyjne i tłumaczeniowe uczestników kursu. Paweł jestr również osobą o bardzo wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. 

P: Czy będę tłumaczem PJM czy też SJM?

O: Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują Dyplom tłumacza PJM. Niemniej jednak należy pamiętać że osoby głuche mogą się również posługiwać SJM i z tego względu na kursie będą poruszane zagadnienia z zakresu SJM.

P: Czy musze mieć jakieś specjalne kwalifikacje czy wykształcenie żeby zostać tłumaczem?

O: Nie. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 133 w którym jest zapisane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.) biegły tłumacz języka migowego to: § 13. Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych. § 14. W razie potrzeby ustanowienia biegłego, prezes może w szczególności zwrócić się do właściwych stowarzyszeń lub organizacji zawodowych, przedsiębiorstw państwowych, instytucji, szkół wyższych oraz urzędów państwowych o wskazanie osób posiadających teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Oczywiście otrzymanie dyplomu tłumacza PJM nie jest równoznaczne z bycia biegłym, ale ten zapis prawny ilustruje jakie są obecnie najwyższe wymagania kwalifikacyjne wobec tłumaczy języka migowego. 

P: Czy inne instytucje (organizacje, fundacje, szkoły, urzędy) będą honorować Państwa CERTYFIKAT, ZAŚWIADCZENIE czy DYPLOM?

O: Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania tych dokumentów. Są one nie tylko firmowane przez Stowarzyszenie czy firmę, ale również przez Wyższą Szkołę Biznesu z Grzowa Wielkopolskiego. W naszej wieloletniej praktyce nie zdarzyło się, żeby komuś z naszych absolwentów nie uznano dokumentów wydanych przez nas.

P: Jak wasze kursy mają się do kursów T1 i T2 organizowanych w Polskim Związku Głuchych?

O: Kursy T1 i T2 realizują wewnętrzny program Polskiego Związku Głuchych. Ocena kompetencji tłumaczy z powyższymi uprawnieniami nie leży w naszej gestii, ale chcielibyśmy powołać się na fragment oficjalnego pisma wystosowanego do Urzędu Miasta w Warszawie przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) "Certyfikaty T1 i T2 są dokumentami wydawanymi przez Polski Związek Głuchych (PZG). Nie jest to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce zajmująca się problematyką osób głuchych. Dziwi nas więc fakt, że Urząd Miasta powołuje się na dokumenty wydawane przez tę właśnie organizację. Wydaje nam się, że taka decyzja godzi w wolność obywatelską w kwestii przynależności do dowolnej organizacji pozarządowej. Nie rozumiemy dlaczego Urząd Miasta przed postawieniem wymogów dla tłumaczy  nie rozeznał się w obszarach działalności tłumaczeniowej oferowanych przez inne organizacje. Ponadto kwestia tłumaczeń jest tylko jednym z obszarów działalności PZG. Z naszego punktu widzenia Certyfikaty wydawane przez PZG nie oceniają w sposób wystarczający kompetencji tłumaczeniowych. Są to sprawdziany z zakresu słownictwa (znaków migowych) i umiejętności komunikacji. Jednak nie obejmują umiejętności translatorskich. A jak wiadomo sama znajomość języka to nie wszystko, aby być tłumaczem. Ta sama zasada odnosi się zarówno do tłumaczy języków fonicznych, jak i migowych".

P: Czy Państwa Certyfikaty i Dyplomy trzeba odnawiać jak to ma miejsce w PZG?

O: Nie. Nie ma takiej potrzeby. Odnawianie dokumentów jest naszym zdaniem bezzasadne. Zgadzamy się, że osoba, która w 2018 roku zdobędzie kwalifikacje tłumacza PJM w 2019 może stracić kompetencje i zostanie tylko "papierek". Niemniej wierzymy, że tak jak w przypadku tłumaczy innych języków, tak tłumacze PJM będą dbali o swój warsztat i swoje kompetencje. Nikt nie każe potwierdzać kwalifikacje co 3 czy 5 lat anglistom w British Council czy germanistom w Goethe Institut.

Pytanie: Czy istnieje zawód tłumacz języka migowego w klasyfikacji zawodów?

Odpowiedź: Tak. W Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) powstałym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWGO jest w grupie 2. Specjaliści, podgrupa 26. Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, pod numerem  264310.

P: Czy mogę otrzymać z PFRON-u dofinansowanie do tego kursu?

O: Trudno nam powiedzieć. PFRON co prawda dofinansowuje kursy PJM, ale jest to nasz pierwszy kurs PJM organizowany w formie wyjazdowej więc nie mamy doświadczenia w tym zakresie. Oczywiście próbować zawsze można. Niemniej ze względu na charakter kursu należy dokonać płatności zgodnie z naszymi zasadami. Po wpłynięciu środków z dofinansowania na nasze konto, pieniądze wpłacone przed kursem zostaną zwrócone. Oczywiście ze swojej strony zrobimy wszystko by pomóc w uzyskaniu dofinansowania.

 

O PLANOWANYCH I AKTUALNYCH KURSACH POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM)  DOWIESZ SIĘ TUTAJ

Projekt i realizacja