////

KURS: TŁUMACZ POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM) – Poznań 2020– 
 
Kurs wyjazdowy w sierpniu 2020 od 27.07 (poniedziałek) do 09.08.2020 r. (niedziela) - 14 dni (02 sierpnia, niedziela, będzie dniem wolnym)
 
KURS ODWOŁANY
 
DLA KOGO JEST TEN KURS? Kurs skierowany jest do osób, które posługują się polskim językiem migowym na poziomie B1/B2 i pragną rozwijać swoje kompetencje, a w ślad za tym zdobyć nowe kwalifikacje. Osoba posługująca się PJM na poziomie B1/B2 "... rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany". Zobacz klasyfikacje poziomów biegłości językowej 
 
UWAGA: Głównym językiem wykładowym na tym kursie będzie polski język migowy (PJM). W związku z tym prosimy o rzetelną ocenę swoich umiejętności i zastrzegamy sobie prawo do oceny umiejętności komunikacyjnych osób zgłaszających się na kurs.
 
Masz wątpliwości, czy jest to kurs dla Ciebie? Chcesz się zapisać? Napisz pod adres: kursypjm@migaj.eu lub kosiba-1973@o2.pl Możesz też zadzwonić +48 692 416 823, Olgierd Kosiba.
 
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE NABYTYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH ORAZ ZAWODOWYCH:
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się ponad 3000 znaków PJM, wraz z wariantami, z poziomów: Elementarnego, Doskonalącego, Zaawansowanego i Zaawansowanego+ (od A1 do C1).
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prawa, kodeksu i etyki tłumacza polskiego języka migowego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska głuchych i ich potrzeb z uwzględnieniem sytuacji społecznej w niemalże każdej dziedzinie życia.
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami G/głuchymi z różnymi uwarunkowaniami społecznymi i edukacyjnymi.
 • Przyswojenie praktycznej wiedzy z zakresu poziomów: Elementarnego, Doskonalącego, Zaawansowanego i Zaawansowanego+ (od A1 do C1) wg programów realizowanych na kursach Towarzystwa "GEST".
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się alfabetem palcowym (PJM) oraz liczebnikami głównymi i inkorporowanymi.
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu gramatyki PJM: m.in. przestrzeń migowa, mimika, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań.
 • Przygotowanie uczestników do dokonywania tłumaczeń z języka polskiego na PJM i z PJM na język polski w najczęstszych okolicznościach dotyczących pracy tłumacza tj. miejsca użyteczności publicznej, urzędy, policja, sądy, przychodnie, szpitale i inne.
 
KOMPETENCJE:
Po ukończonym kursie uczestnicy uzyskują potwierdzenie odbycia kursu dokształcającego pod nazwą: KURS TŁUMACZA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO w formie ŚWIADECTWA. Świadectwo zostanie wydane na podstawie uprawnień wynikających z art. 6, ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842). Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają dodatkowo CERTYFIKAT z nadaniem tytułu: Tłumacza Polskiego Języka Migowego. Oba dokumenty wystawione będą przez Wyższą Szkołę Biznesu z Gorzowa Wlkp. www.wsb.gorzow.plKolejnym dokumentem wystawionym po kursie będzie ZAŚWIADCZENIE potwierdzające uczestnictwo w kursie, a po zdanym egzaminie DYPLOMU potwierdzającego uzyskanie kompetencji tłumacza. Dokumenty zostaną wydane przez Towarzystwo "GEST"
 
W RAMACH KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:
 • Profesjonalne 120 godzinne szkolenie z zakresu poprawnego posługiwania się polskim językiem migowym, postępowania zgodnego z kodeksem tłumacza oraz jego etyką w pracy.
 • Podręcznik do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Elementarny, Doskonalący, Zaawansowany oraz Zaawansowany+ oraz materiały edukacyjne w formie filmów na pendrive.
 • Przygotowane przez trenera materiały dotyczące komunikacji w PJM w ramach warsztatów.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego wraz z wydaniem Świadectwa  oraz Dyplomu opcjonalnie Zaświadczenia.
KOSZT KURSU:
Koszt kursu to 4500 zł. W koszt kursu wliczony został pobyt w hotelu ze śniadaniem oraz obiady dwudaniowe serwowane w trakcie kursuPłatności w kwocie min. 2000 zł należy dokonać do 25 lipca 2020 r. pozostałą kwotę należy rozliczyć do 08 sierpnia 2020 r. Koszt kursu jest stały. Nie podlega zniżkom, ani rozdzieleniu. W przypadku wielu zgłoszeń o kolejności przyjęcia na kurs będzie decydowała kolejność wpłat, które można już dokonywać wraz ze zgłoszeniem na kurs. W tytule przelewu należy wpisać: KURS TŁUMACZA PJM, 2020 (wraz z imieniem i nazwiskiem).
 
UWAGA:
Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie nie korzystając z noclegów w hoteluW takim wypadku koszt kursu wynosi 2500 zł (wraz z obiadami).
 
DANE DO PRZELEWU:
Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"
Ubocze 300, 59-920 Gryfów Śląski
NIP: 616 154 42 40, REGON: 021274758
Numer konta: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001
 
MIEJSCE KURSU: Poznań, Centrum konferencyjne OGRODOWA 12 Uwaga! Należy wziąć pod uwagę dojazd z hotelu do Centrum konferencyjnego. W cenie kursu został wliczony również parking na terenie centrum. 
 
NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KURSU: 
Pytanie: Kto będzie prowadził kurs?
Odpowiedź: Od strony organizacyjnej, merytorycznej i językowej za kurs odpowiedzialni będą Olgierd Kosiba i Aleksandra Włodarczak, wieloletni tłumacze i wykładowcy polskiego języka migowego. Za stronę komunikacyjną oraz warsztatową, odpowiedzialni będą zaproszeni Głusi wykładowcy, natywni użytkownicy PJM, reprezentujący Kulturę Głuchych.
 
P: Czy będę tłumaczem PJM czy też SJM?
O: Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują Dyplom tłumacza PJM. Niemniej jednak należy pamiętać że osoby głuche mogą się również posługiwać SJM i z tego względu na kursie będą poruszane zagadnienia z zakresu SJM.
 
P: Czy muszę mieć jakieś specjalne kwalifikacje czy wykształcenie żeby zostać tłumaczem?
O: Nie. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 133 w którym jest zapisane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.) biegły tłumacz języka migowego to: § 13. Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych. § 14. W razie potrzeby ustanowienia biegłego, prezes może w szczególności zwrócić się do właściwych stowarzyszeń lub organizacji zawodowych, przedsiębiorstw państwowych, instytucji, szkół wyższych oraz urzędów państwowych o wskazanie osób posiadających teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Oczywiście otrzymanie dyplomu tłumacza PJM nie jest równoznaczne z bycia biegłym, ale ten zapis prawny ilustruje jakie są obecnie najwyższe wymagania kwalifikacyjne wobec tłumaczy języka migowego.
 
P: Czy inne instytucje (organizacje, fundacje, szkoły, urzędy) będą honorować Państwa CERTYFIKAT, ZAŚWIADCZENIE czy DYPLOM?
O: Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania tych dokumentów. Są one nie tylko firmowane przez Stowarzyszenie czy firmę, ale również przez Wyższą Szkołę Biznesu z Gorzowa Wielkopolskiego. W naszej wieloletniej praktyce nie zdarzyło się, żeby komuś z naszych absolwentów nie uznano dokumentów wydanych przez nas.
 
P: Jak wasze kursy mają się do kursów T1 i T2 organizowanych w Polskim Związku Głuchych?
O: Kursy T1 i T2 realizują wewnętrzny program Polskiego Związku Głuchych. Ocena kompetencji tłumaczy z powyższymi uprawnieniami nie leży w naszej gestii, ale chcielibyśmy powołać się na fragment oficjalnego pisma wystosowanego do Urzędu Miasta w Warszawie przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) "Certyfikaty T1 i T2 są dokumentami wydawanymi przez Polski Związek Głuchych (PZG). Nie jest to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce zajmująca się problematyką osób głuchych. Dziwi nas więc fakt, że Urząd Miasta powołuje się na dokumenty wydawane przez tę właśnie organizację. Wydaje nam się, że taka decyzja godzi w wolność obywatelską w kwestii przynależności do dowolnej organizacji pozarządowej. Nie rozumiemy dlaczego Urząd Miasta przed postawieniem wymogów dla tłumaczy  nie rozeznał się w obszarach działalności tłumaczeniowej oferowanych przez inne organizacje. Ponadto kwestia tłumaczeń jest tylko jednym z obszarów działalności PZG. Z naszego punktu widzenia Certyfikaty wydawane przez PZG nie oceniają w sposób wystarczający kompetencji tłumaczeniowych. Są to sprawdziany z zakresu słownictwa (znaków migowych) i umiejętności komunikacji. Jednak nie obejmują umiejętności translatorskich. A jak wiadomo sama znajomość języka to nie wszystko, aby być tłumaczem. Ta sama zasada odnosi się zarówno do tłumaczy języków fonicznych, jak i migowych".
 
P: Czy Państwa Certyfikaty i Dyplomy trzeba odnawiać jak to ma miejsce w PZG?
O: Nie. Nie ma takiej potrzeby. Odnawianie dokumentów jest naszym zdaniem bezzasadne. Zgadzamy się, że osoba, która w 2020 roku zdobędzie kwalifikacje tłumacza PJM w 2021 roku może stracić kompetencje i zostanie tylko tzw. "papierek". Niemniej wierzymy, że tak jak w przypadku tłumaczy innych języków, tak tłumacze PJM będą dbali o swój warsztat i swoje kompetencje. Nikt nie każe potwierdzać kwalifikacje co 3 czy 5 lat anglistom w British Council czy germanistom w Goethe Institut.
 
Pytanie: Czy istnieje zawód tłumacz języka migowego w klasyfikacji zawodów?
Odpowiedź: Tak. W Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) powstałym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO jest w grupie 2. Specjaliści, podgrupa 26. Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, pod numerem  264310.
 
P: Czy mogę otrzymać z PFRON-u dofinansowanie do tego kursu?
O: Tak. O ile zgłoszenie następi na 2 miesiace przed rozpoczęciem kursu. Kurs ten można zakwalifikować jako PJM Poziom Zaawansowany. Niemniej kwota dofinansowania wg naszej wiedzy nie będzie wysoka, próbować jednak warto. W takim wypadku od kwoty opłaty za kurs należy odjąć kwotę dofinansowania, którą uzyskamy po zakończonym kursie. Oczywiście ze swojej strony zrobimy wszystko by pomóc w uzyskaniu dofinansowania.
 
O PLANOWANYCH I AKTUALNYCH KURSACH POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM)  DOWIESZ SIĘ TUTAJ

 

Projekt i realizacja