////

KURS: METODYKA W NAUCZANIU JĘZYKA MIGOWEGO - kurs jest skierowany do osób, które zamierzają pracować w charakterze trenerów, nauczycieli czy wykładowców języka migowego.

Wyjazdowy kurs w lipcu 2020 od 06.07 (poniedziałek) do 21.07.2020 r. (wtorek) - 16 dni
- UWAGA! Przyjazd 05.07.2020 po godzinie 16.00 -
 
Kurs może być tłumaczony na polski język migowy, jeżeli uczestnikiem będzie osoba biegle posługująca się PJM. Pokrycie kosztów tłumacza 1600 zł za 16 dni kursu.
 
W kursie możwziąć udział max. 18 osób. Zapisy już trwają.
 
DLA KOGO JEST TEN KURS? Jest to kurs dotyczący metodyki nauczania polskiego języka migowego z uwzględnieniem bardzo szczegółowej analizy Poziomu Elementarnego, A1/A2 (wg naszego programu). Kurs przygotowuje do pracy trenera, nauczyciela czy wykładowcy języka migowego, dlatego skierowany jest do osób, które ukończyły naukę języka migowego na poziomie minimum A1, czyli na poziomie podstawowym. Zapraszamy również osoby, które nie ukończyły żadnych kursów, ale posługują się polskim językiem migowym np. CODA, SODA, PODA.  Niemniej należy pamiętać, że jest to jest to kurs METODYKI NAUCZANIA, a nie KURS JĘZYKOWY. Po wcześniejszych ustaleniach związanych z zorganizowaniem tłumacza języka migowego, zapraszamy również osoby G/głuche.
 
Masz wątpliwości, czy jest to kurs dla Ciebie? Chcesz się zapisać? Napisz pod adres: kursypjm@migaj.eu lub kosiba-1973@o2.pl Możesz też zadzwonić +48 692 416 823, Olgierd Kosiba.
 
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE NABYTYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KOMPETENCJI METODYCZNYCH I JĘZYKOWYCH:
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności 15 metod nauczania języka obcego w odniesieniu do nauczania polskiego języka migowego.
 • Nabycie umiejętności z zakresu organizacji kursu oraz zarządzania grupą w trakcie jego trwania.
 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób głuchych i ich potrzeb z uwzględnieniem sytuacji społecznej w niemalże każdej dziedzinie życia.
 • Poszerzenie wiedzy o polskim języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami głuchymi z różnymi uwarunkowaniami społecznymi i edukacyjnymi.
 • Przyswojenie praktycznej wiedzy z zakresu Poziomu Elementarnego (A1/A2) zakończone egzaminem oraz wydaniem stosownego Certyfikatu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje na tym poziomie.
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się ponad 700 znakami (PJM), wraz z wariantami, z Poziomu Elementarnego.
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się daktylografią (alfabetem, liczebnikami oraz układami dłoni).
 • Analiza i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu gramatyki PJM: m.in. przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań.
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.
 
KOMPETENCJE:
Po ukończonym kursie uczestnicy uzyskują potwierdzenie odbycia kursu dokształcającego pod nazwą: METODYKA W NAUCZANIU POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO w formie ŚWIADECTWA. Świadectwo zostanie wydane na podstawie uprawnień wynikających z art. 6, ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842). Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają dodatkowo CERTYFIKAT z nadaniem tytułu: Trenera i Wykładowcy Polskiego Języka Migowego. Oba dokumenty wystawione będą przez Wyższą Szkołę Biznesu z Gorzowa Wlkp. www.wsb.gorzow.plKolejnym dokumentem wystawionym po kursie będzie ZAŚWIADCZENIE potwierdzające uczestnictwo w kursie, a po zdanym egzaminie DYPLOMU potwierdzającego uzyskanie kompetencji do prowadzenia kursów. Dokumenty zostaną wydane przez Towarzystwo "GEST".
 
W RAMACH KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:
 • Profesjonalne 130 godzinne szkolenie z zakresu metodyki, andragogiki, zarządzania grupą, polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).
 • Podręcznik do metodyki w nauczaniu języka migowego „Skuteczne nauczanie”.
 • Podręcznik do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Elementarny, Doskonalący, Zaawansowany.
 • Licencję do prowadzenia zajęć na podstawie materiałów Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU oraz Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST" na okres 1 roku o wartości 2000 zł.
 
KOSZT KURSU:
Koszt kursu to 5500 zł. W koszt kursu wliczony został pobyt wraz z wyżywieniem (śniadania i dwudaniowe obiady)Płatności w kwocie min. 2000 zł należy dokonać do 20 czerwca 2020 r. pozostałą kwotę należy rozliczyć do 05 lipca 2020 r. Koszt kursu jest stały. Nie podlega zniżkom, ani rozdzieleniu. W przypadku wielu zgłoszeń o kolejności przyjęcia na kurs będzie decydowała kolejność wpłat, które można już dokonywać wraz ze zgłoszeniem na kurs. W tytule przelewu należy wpisać: KURS METODYCZNY, 2020 (wraz z imieniem i nazwiskiem).
 
UWAGA:
Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie nie mieszkając na terenie ośrodka i bez wyżywieniaW takim wypadku koszt kursu wynosi 4000 zł (opcja bez wyżywienia). Uczestnicy kursów PJM organizowanych przez Towarzystwo "GEST" oraz na licencji MIGAJ.EU otrzymają zniżkę w wysokości 800 zł w przypadku uczestnictwa wraz z noclegiem w ośrodku lub 500 zł w przypadku uczestnictwa z noclegiem poza ośrodkiem.
 
DANE DO PRZELEWU:
Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"
Ubocze 300, 59-920 Gryfów Śląski
NIP: 616 154 42 40, REGON: 021274758
Numer konta: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001
TYTUŁEM: Opłata za kurs metodyczny + IMIĘ I NAZWISKO
 
MIEJSCE KURSU:
Kurs odbywa się w Agroturystyce Borowe nr 72, (kod pocztowy 68-120) koło Iłowy Żagańskiej, koło Żagania w woj. lubuskim. Piękne miejsce otoczone lasami stwarza spokojną atmosferę tak niezbędną w nauce. Ośrodek jest przewidziany dla 10 osób. W budynku są dwa pokoje dwuosobowe (z dwoma oddzielnymi łóżkami) oraz dwa pokoje trzyosobowe (z trzema osobnymi łóżkami). Trzyosobowe pokoje są dwupoziomowe, na pierwszym poziomie jedno łóżko, a na drugim poziomie dwa łóżka. Istnieje możliwość dołożenia dostawek łóżek do pokojów. Spanie na dostawce nie obniża kosztów kursu. W tym wypadku o zajęciu pokoju, czy łóżka decyduje kolejność zgłoszeń. Na terenie obiektu jest bezprzewodowy internet Wi-Fi. Dużym atutem jest również wyżywienie. Smaczne, różnorodne śniadania, dwudaniowe obiady  z pewnością umilają pobyt. Serdeczność i ugodowość gospodarzy niewątpliwie sprzyjają wypoczynkowi. W tym urokliwym miejscu można również:
 • Skorzystać z rowerów.
 • Popływać w odkrytym basenie.
 • Skorzystać z parku linowego wraz ze zjeżdżalnią na linie.
 • Pojeździć Quadem dwuosobowym.
 • Rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie przygotowanych do tego miejscach.
 • W czasie wolnym od kursu odpocząć czy opalać się na leżakach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Agroturystyki BOROWE.
 
NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KURSU:
Pytanie: Czy to kurs Trenera/Wykładowcy systemu językowo-migowego (SJM) czy polskiego języka migowego (PJM)?
Odpowiedź: To kurs metodyczny, czyli przygotowujący do prowadzenia zajęć także z języków fonicznych. Niemniej zajęcia są sprofilowane dla osób posługujących się PJM i jest on podstawą do pracy na zajęciach.
 
P: Czy znaki migowe analizowane na kursie są z SJM czy PJM?
O: Kurs obejmuje analizę słownictwa wykorzystywanego zarówno w PJM jaki w SJM. Odwołujemy się jednak głównie do znaków naturalnych występujących w PJM. Jedna z lekcji będzie jednak poświęcona znakom występującym w SJM (zajęcia z polskiego języka migowego są codziennie i obejmują ponad 2000 znaków/haseł).
 
P: Czy nie mając odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych (np. ukończone studia licencjackie czy magisterskie) mogę wykonywać pracę Trenera lub Wykładowcy?
O: Zgodnie zapisem Ustawy o systemie oświaty: Wykładowca - to osoba posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne, Trener - osoba posiadająca doświadczenie. Inny zapis prawny pozwala też na założenie własnej firmy i zarejestrowanie się jako Trener/Wykładowca, bądź przyjęcie na siebie takich obowiązków w jakiejś organizacji pozarządowej, instytucji samorządowej, czy szkoły językowej itd.
 
P: Czy inne instytucje (organizacje, fundacje, szkoły, urzędy) będą honorować wasz DYPLOM czy ZAŚWIADCZENIE?
O: Kursy na Trenera/Wykładowcę prowadzimy już od 10 lat i przez ten czas przeszkoliliśmy ponad 270 osób. Dotychczas nie spotkaliśmy się z unieważnieniem przez jakąkolwiek instytucję nadanych przez nas kwalifikacji. Żadna organizacja w Polsce, nie ma monopolu na prowadzenia takich kursów i przyznawanych kwalifikacji. Nasi absolwenci, na podstawie zdobytych u nas uprawnień prowadzą zajęcia w szkołach, uczelniach czy prywatnych firmach.
 
P: Jak wasze kursy mają się do kursów W1 do W3 w Polskim Związku Głuchych?
O: Kursy W1 do W3 są wewnętrznymi kursami w Polskim Związku Głuchych i przygotowują do nauczania SJM wg programów KSS-1 do KSS-3 oraz N1 do N3. Realizujemy zupełnie inny program związany z polskim językiem migowym (PJM) – Elementarny, Doskonalący, Zaawansowany. W związku z tym ramy programowe naszych kursów nie pokrywają się z kursami W1 do W3, z czego bardzo się cieszymy.
 
P: Czy poziom kursu PJM A1/A2, który jest analizowany na tym kursie wystarczy do nauczania innych?
O: To bardzo ważne pytanie. Na nasz kurs przyjeżdżają osoby z różnych stron Polski z różną wiedzą na temat PJM. Uczestnikami byli już absolwenci studiów podyplomowych „POLSKI JĘZYK MIGOWY” na Uniwersytecie Warszawskim, Głusi, CODA, SODA, PODA oraz osoby, które nie są związane ze środowiskiem Głuchych, ale chcą nauczać PJM. Jedni posługują się biegle PJM inni nie znają go prawie wcale, ponieważ ukończyli kursy SJM, najczęściej w PZG. Przed kursem nie sprawdzamy stanu wiedzy uczestników z zakresu PJM. Chcemy jednak mieć pewność, że osoby kończące nasz kurs miały silne podstawy językowe do jego nauczania oraz samorozwoju, dlatego od 3 lat wprowadziliśmy dodatkowo głęboką analizę poziomu A1/A2 z PJM i wydłużyliśmy kurs o 2 dni. Czy to wystarczy? To zależy. Do prowadzenia warsztatów, szkoleń z zakresu znaków czy podstaw gramatyki dla przedszkoli, szkół czy uczelni, na pewno. Do prowadzenia profesjonalnych kursów od poziomu A1 do B2 czy C2 z całą pewnością nie. Wykładowca oprócz warsztatu metodycznego musi rozwijać umiejętności językowe. Tak jak pisaliśmy w naszym FAQ odnośnie kursów, wykładowca tłumaczem być nie musi, co jednak nie oznacza, że może zakończyć swoją edukację językową na poziomie A1/A2. Wykładowca, który nie będzie kontynuował nauki PJM na wyższych poziomach szybko straci swoje kompetencje językowe uzyskane na kursie. Z tego też powodu na kursie metodycznym wskazujemy „drogę” do dalszego rozwoju zarówno metodycznego jak i językowego.
 
P: Czy mogę otrzymać z PFRON-u dofinansowanie do tego kursu?
O: Niestety nie. PFRON dofinansowuje kursy PJM, SJM i SKOGN, a to jest kurs metodyczny, kwalifikacyjny. Wiele osób starało się w poprzednich edycjach o takie dofinansowanie, niestety bez rezultatu. Oczywiście próbować zawsze można. Niemniej ze względu na charakter kursu należy dokonać płatności zgodnie z naszymi zasadami. Po wpłynięciu środków z dofinansowania na nasze konto, pieniądze wpłacone przed kursem zostaną zwrócone. Oczywiście ze swojej strony zrobimy wszystko by pomóc w uzyskaniu dofinansowania.
 
O PLANOWANYCH I AKTUALNYCH KURSACH POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM)  DOWIESZ SIĘ TUTAJ
Projekt i realizacja