////

Kurs języka migowego – POZIOM ZAAWANSOWANY

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej B1/B2)

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KURSU:

 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb z uwzględnieniem sytuacji społecznej w niemalże każdej dziedzinie życia.
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami G/głuchymi z różnymi uwarunkowaniami społecznymi i edukacyjnymi.
 • Utrwalanie poznanych na Poziomie Elementarnym i Doskonalącym blisko 1200 znaków.
 • Rozwinięcie dalszych praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
 • Opanowanie kolejnych blisko 600 znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami zarówno polskiego języka migowego (PJM) jak też systemu językowo-migowego (SJM).
 • Rozwinięcie znajomości gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.


ANALIZA KOMPETANCJI:

 • ROZUMIENIE – SŁUCHANIE: Uczestnik kursu potrafi zrozumieć wyrażenia i słowa, związane z różnymi sprawami, od codziennych po ważne. Potrafi zrozumieć każdy sens zawarty w komunikatach i ogłoszeniach. Odbiór języka migowego jest płynny i nie wymaga wsparcia z zewnątrz.
 • MÓWIENIE – INTERAKCJA: Uczestnik kursu potrafi brać udział w rozmowie wymagającej nierzadko skomplikowanej i bezpośredniej wymiany informacji na różne tematy. Potrafi sobie radzić w codziennych rozmowach towarzyskich. Wie i rozumie wystarczająco dużo, by samemu rozpocząć i podtrzymać rozmowę.
 • MÓWIENIE – PRODUKCJA: Uczestnik kursu potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by wypowiedzieć się na każdy temat. Po przeanalizowaniu ponad 1800 znaków na wszystkich poziomach nauczania jest gotowy na rozpoczęcie rozmowy w niemalże każdej sytuacji.UCZESTNICY KURSU OTRZYMUJĄ:

 • Profesjonalne 70 godzinne* szkolenie z zakresu polskiego języka migowego (PJM).
 • Podręcznik do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Zaawansowany.
 • Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na czas nieograniczony.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte na kursie kwalifikacje, a w przypadku rezygnacji z egzamniu Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.

*W czas trwania kursu wliczone są 2h przeznaczone na egzamin końcowy.PROPONOWANY TRYB KURSU:

 • Czteromiesięczny: Zajęcia raz w tygodniu po 3,5 godziny zegarowe (15 spotkań).
 • Weekendowy: Cztery weekendy (piątek od 16.00 do 20.00, sobota i niedziela od 9.30 do 16.00).
 • W oderwaniu od pracy: Dziewięć dni po 8 godzin dydaktycznych (kurs wyjazdowy).

 

KOSZT KURSU:

W przypadku trybu czteromiesięcznego koszt kursu to 900 zł przy założeniu minimum 8 osobowej grupy. Uczący się uczestnicy naszych kursów otrzymują zniżkę w wysokości 100 zł, a wolontariusze TPG dodatkowe 10%. Zniżki nie dotyczą osób, których kurs jest finansowany przez zakład pracy lub dofinansowywany ze środków PFRON.

Projekt i realizacja