////

Kategoria Język migowy - Polecane strony internetowe

Instytut Historii Głuchych Projekt, który zajmuje się historią Głuchych w Polsce ale też na świecie. Jego głównym cel jest podtrzymywanie świadomości o dziedzictwie kulturowym Głuchych.
Blog Barwy świata Ciszy To blog m.in. o Kulturze Głuchych, PJM, CODA i ogólnie o Świcie Ciszy. Blog prowadzony przez Luszkę Ciechacką.
Spreadthesign Słownik znaków i wyrażeń języka migowego obejmujących ponad 10 języków migowych przygotowana przez European Sign Language Centre.
5 zmysłów To projekt, który po raz pierwszy pozwala osobom niesłyszącym odbyć spacer wirtualny z tłumaczem języka migowego.
Głusi TV Projekt należący do Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „RES-GEST”, emitujący ważne sprawy dla osób z dysfunkcją słuchu, wszystkie treści są przekazywane w języku migowym.
Pracownia Lingwistyki Migowej Korpusowy słownik PJM opracowany przez Pracownię Lingwistyki Migowej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Świadkowie Jehowy Zakładka dotycząca publikacji świadków Jehowy, które zostały przetłumaczone na język migowy.
Sign Me English Projekt skierowany do osób niesłyszących, którzy posługują się językiem migowym i chcą nauczyć się języka angielskiego.
Start ASL To bardzo rozbudowany projekt obejmujący różne zagadnienia z dziedziny amerykańskiego języka migowego (ASL) oraz szeroko pojętej edukacji.
Signing Savvy Jeden z najbardziej rozbudowanych słowników amerykańskiego języka migowego (ASL).
BSL Zone Domowa telewizja produkująca filmy w brytyjskim języku migowym (BSL) przez Głuchych dla osób Głuchych.
Purple Celem projektu jest rozwój szybkich, łatwych i wygodnych rozwiązań w zakresie usług komunikacyjnych dla osób głuchych i niedosłyszących.  
Projekt i realizacja