////

Kategoria Filozofia działania

Podejmowane na co dzień działania naszej Firmy zmierzają do jednego głównego celu – profesjonalnie i bezbłędnie wykonać wszelkie powierzone zadania. Wszyscy jesteśmy świadomi długofalowego celu naszej Firmy i dokładamy wszelkich starań, by osiągnąć go w jak najkrótszym czasie. Człowiek nie jest dla nas tylko podmiotem, jest najważniejszym czynnikiem w realizacji każdego procesu. Staramy się być codziennie bardziej kompetentni, bardziej profesjonalni i bardziej konsekwentni w porównaniu z dniem poprzednim. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nas ciąży.

Kolejnym naszym celem jest być maksymalnie efektywną Firmą, składającą się z grupy specjalistów wzajemnie się uzupełniających. Koncentrujemy się na zaspokojeniu najtrudniejszych potrzeb naszych klientów, co również motywuje nas do ciągłego rozwoju swoich umiejętności.

Filozofia, która towarzyszy nam każdego dnia skłoniła nas do określenia czterech zasad Firmy Migaj OK., według których działamy:

1. Profesjonalna i kompetentna obsługa skutkuje długofalową i owocną współpracą.
2. Długofalowa współpraca na partnerskich warunkach równa się lojalności klienta.
3. Lojalny klient jest również przyjacielem firmy, a problemy przyjaciół nie są nam obojętne.
4. Dobra firma potrafi dobierać sobie przyjaciół.

Uwieńczeniem kilkuletniej pracy w budowaniu odpowiedzialnych postaw naszych członków było wdrożenie i całkowite zaakceptowanie japońskiej filozofii Kaizen 改善. Sprowadza się ona nie tylko do kultury i praktyki zarządzania, ale jest dla nas stylem życia – niekończącym się procesem doskonalenia i ulepszania.

Kaizen (jap. 改善 – „kai” - zmiana, „zen” - dobry, czyli ciągłe doskonalenie) – filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. Jej zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, by produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia – niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu.

Cele Kaizen

Kaizen poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów:

  • skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;
  • dostosowywanie techniczne elementów systemu;
  • tworzenie kryteriów oceny i nagradzania;
  • redukcję kosztów.

10 Zasad Kaizen

1. Problemy stwarzają możliwości.
2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why).
3. Bierz pomysły od wszystkich.
4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
7. Wybieraj proste rozwiązania – nie czekając na te idealne.
8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
9. Pomyłki koryguj na bieżąco.
10. Ulepszenie nie ma końca.

Projekt i realizacja