////

  • Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku. Nasz zespół tworzą osoby, które prowadzą kursy i szkolenia od ponad 20 lat. Prowadzimy je nie tylko na wolnym rynku, ale również w szkołach policealnych oraz na wyższych uczelniach.

  • Przeszkoliliśmy już ponad 2000 osób na różnych poziomach kształcenia. Nasi wykładowcy prowadzili kursy dla pracowników m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), urzędów pracy, pracowników wielu urzędów miast i starostw, ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i studentów oraz członków wielu organizacji pozarządowych.

  • Jako jedni z nielicznych w Polsce oferujemy 5 stopniowe kursy z języka migowego, od A1 do C2, których łączna ilość godzin wynosi 350, po 70 godzin na każdy stopień.

  • Na naszych kursach gośćmi specjalnymi są osoby G/głuche, które są Native Singerami, czyli natywnymi użytkownikami języka migowego. Pomagamy też naszym uczestnikom nawiązać kontakt z organizacjami zrzeszającymi osoby G/głuche.

  • Stworzyliśmy innowacyjne, autorskie programy nauczania polskiego języka migowego (PJM) od poziomu A1 do poziomu C2. Nasi wykładowcy mają dyplomy, certyfikaty oraz świadectwa, które potwierdzają kwalifikacje, zarówno wykładowcy jak i tłumacza polskiego języka migowego. W związku z tym, do nauczania podchodzimy bardzo profesjonalnie stawiając na jakość.

  • Posiadamy znaczny dorobek wydawniczy. Oprócz platformy edukacyjnej MIGAJ.EU oraz aplikacji mobilnej wydaliśmy wiele książek do nauki języka migowego. Opublikowaliśmy też wiele artykułów na temat języka migowego.

  • Zrealizowaliśmy wiele projektów (EFS POKL, PFRON itp.) których celem było m.in. nauczanie języka migowego. Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem naszych uczestników. W kwestii organizacji kursów języka migowego współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. W latach 2012-2014 współpracowaliśmy z The European Union of the Deaf (EUD) oraz niemieckim stowarzyszeniem tłumaczy języka migowego z Zwickau.

  • Współpracując z Wyższą Szkołą Biznesu z Gorzowa Wielkopolskiego gwarantujemy najbardziej wiarygodne świadectwa, które udokumentowują naukę przez 210 godzin (III stopnie) wydane z sygnaturą Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt i realizacja