////

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA MIGOWEGO?

„Każdy użytkownik języka migowego musi mieć prawo do używania swojego ojczystego języka migowego bez ograniczeń i dyskryminacji. Komunikacja i korzystanie z języka ojczystego jest podstawowym prawem człowieka.”  Brussels Declaration on Sign Languages in the European Union, 2010

 • KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 69. „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają,  zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”.
 • Od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw, Nr 209, Poz. 1243, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.) – Zobacz podstronę Głusi --> Prawo --> Polska --> Ustawa język migowy.pdf   
 • Od 25 października 2012 roku obowiązuje Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw, Poz. 1169, dnia 25 października 2012 r.) – Zobacz podstronę Głusi --> Prawo --> Polska --> Konwencja.pdf  
 • Znajomość języka migowego stała się atutem dla wielu pracodawców. Szpitale, szkoły, banki czy urzędy, żeby wymienić tylko niektóre instytucje, poszukują na rynku pracy osób znających język migowy. Jest to też  zwiększenie profesjonalizmu w już wykonywanym zawodzie.
 • W Polsce żyje ponad 50 000 osób G/głuchych posługujących się na co dzień językiem migowym. To mogą być członkowie naszych rodzin, sąsiedzi czy współpracownicy. Ucząc się języka migowego masz szansę zintegrować się z takimi osobami.
 • Język migowy dzisiaj, to już nie „upośledzony język niepełnosprawnych ludzi”. To pełnowartościowy język obcy, taki jak angielski czy każdy inny. Ma własną gramatykę i bogactwo przekazu, o którym wciąż wie niewiele osób. Zobacz podstronę Głusi --> PJM SJM --> PJM  Ucząc się go, masz szansę nauczyć się alternatywnego sposobu komunikacji.
 • Jest wiele dowodów potwierdzających, że język migowy często jest elementem rehabilitacyjnym dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W ostatnich latach badania potwierdziły, że w rehabilitacji dzieci chorych na autyzm okazał się on bardzo skutecznym narzędziem.
 • Język migowy jest też pomocny w komunikacji z dziećmi słyszącymi i to już od 5 miesiąc życia. Wczesne miganie do słyszących dzieci powoduje, że dziecko łatwiej i wcześniej komunikuje się z otoczeniem. Łagodzi frustrację wynikającą z dysproporcji pomiędzy tym, co dziecko chce wyrazić, a tym, co potrafi; wzmacnia więź emocjonalną dziecka z rodzicem; sprawia, że dziecko szybciej zaczyna mówić; ułatwia i przyspiesza naukę czytania, pisania oraz liczenia; stymuluje rozwój intelektualny oraz sprawności manualne. W przypadku starszych dzieci pomaga ćwiczyć pamięć, usprawnia ciało i mięśnie twarzy, kształtuje wyobraźnię przestrzenną oraz pobudza prawą półkulę mózgową.
 • Nauka języka migowego pozwala rozwijać się pod względem intelektualnym.

 

Poniżej umieszczamy tylko niektóre artykuły na temat dyskryminacji osób G/głuchych, wynikające z nieznajomości ich Kultury oraz polskiego języka migowego (PJM).

 • „Wrobili głuchoniemego w kolizję. Wygrał dopiero w sądzie”  www.wyborcza.pl
 • „ZUS: Głuchoniemy mieszkaniec Kołobrzegu odzyskał należną mu rentę” – www.regionpraca.pl
 • „Konsultantka banku Ikei przez telefon do głuchego klienta: `Proszę o kontakt z numerem, który się wyświetlił. Do usłyszenia`” – www.wyborcza.pl

UCZĄC SIĘ JĘZYKA MIGOWEGO MOŻESZ COŚ ZMIENIĆ.

ZAPRASZAMY!

 

Projekt i realizacja