////

"Każdy użytkownik języka migowego musi mieć prawo do używania swojego ojczystego języka migowego bez ograniczeń i dyskryminacji. Komunikacja i korzystanie z języka ojczystego jest podstawowym prawem człowieka".  Brussels Declaration on Sign Languages in the European Union, 2010

  • KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 69. „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają,  zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”.
  • Znajomość języka migowego stała się atutem dla wielu pracodawców. Szpitale, szkoły, banki czy urzędy, żeby wymienić tylko niektóre instytucje, poszukują na rynku pracy osób znających język migowy. Jest to też  zwiększenie profesjonalizmu w już wykonywanym zawodzie.
  • W Polsce żyje ponad 50 000 osób G/głuchych posługujących się na co dzień językiem migowym. To mogą być członkowie naszych rodzin, sąsiedzi czy współpracownicy. Ucząc się języka migowego masz szansę zintegrować się z takimi osobami.
  • Język migowy dzisiaj, to już nie „upośledzony język niepełnosprawnych ludzi”. To pełnowartościowy język obcy, taki jak angielski czy każdy inny. Ma własną gramatykę i bogactwo przekazu, o którym wciąż wie niewiele osób. Kliknj tutaj i dowiedz się więcej na temat polskiego języka migowego (PJM) Ucząc się go, masz szansę nauczyć się alternatywnego sposobu komunikacji.
  • Jest wiele dowodów potwierdzających, że język migowy często jest elementem rehabilitacyjnym dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W ostatnich latach badania potwierdziły, że w rehabilitacji dzieci mających autyzm okazał się on bardzo skutecznym narzędziem do komunikacji.
  • Język migowy jest też pomocny w komunikacji z dziećmi słyszącymi i to już od 5 miesiąc życia. Wczesne miganie do słyszących dzieci powoduje, że dziecko łatwiej i wcześniej komunikuje się z otoczeniem. Łagodzi frustrację wynikającą z dysproporcji pomiędzy tym, co dziecko chce wyrazić, a tym, co potrafi; wzmacnia więź emocjonalną dziecka z rodzicem; sprawia, że dziecko szybciej zaczyna mówić; ułatwia i przyspiesza naukę czytania, pisania oraz liczenia; stymuluje rozwój intelektualny oraz sprawności manualne. W przypadku starszych dzieci pomaga ćwiczyć pamięć, usprawnia ciało i mięśnie twarzy, kształtuje wyobraźnię przestrzenną oraz pobudza prawą półkulę mózgową.
  • Nauka języka migowego pozwala rozwijać się pod względem intelektualnym.
 

 

Projekt i realizacja